EtusivuPalokuntatoimintaNaistoiminta

Naistoiminta

Pelastustoimen tehtävänä on ehkäistä onnettomuuksia, pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä, rajoittaa onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen määrää.

Palokuntanaiset toimivat viranomaisten apuna pelastustilanteissa. He lisäävät kodin ja perheen turvallisuutta neuvonnan ja valistuksen keinoin. Palokuntanaiset ovat tärkeä voimavara levitettäessä turvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoa kansalaisille.

Toimintaa mm:

  • Huolto- ja tukitoiminta
  • Sisäinen koulutus
  • Valistus- ja neuvontatyö
  • PR- ja suhdetoiminta
  • Lähimmäisapu ja nuorisotyö
  • Kansainvälisyys

Naistyötä koordinoi aluejohtaja yhdessä Lapin pelastusliitto ry:n naistyötoimikunnan kanssa.

Naistyön puheenjohtajan, Kaisa Uusitalon, kirjeet:

Tutustu naistyön toimintaohjeeseen tästä. Tutustu Anni Wilhelmiinan ja Iltan pokaalin sääntöihin säännöt-sivulla.

Tulevia kursseja ja tapahtumia 2015: Palokuntanaistyö tapahtumia 2015.pdf

Valtakunnallisilla palokuntanaisten kevätopintopäivillä 22.-23.3.2014 kokoontuneen IDEAPAJAN ajatuksia palokuntanaisosastojen viikkoharjoituksista on täällä. Käy tutustumassa!

Visio

Palokuntanaistyö on monipuolista, turvallisuutta edistävää
vapaaehtoistoimintaa.

Toiminta-ajatus

Palokuntanaistyö on tunnettu ja tärkeä osa palokunnan aktiivista, laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Palokuntanaiset lisäävät lähiympäristönsä turvallisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palokuntanaisena olet osana yhteisöä ja saat auttaa muita.

Palokuntanaistyön arvot

Tasapuolisuus
Monimuotoisuus
Ihmisyys
Paikallisuus
Ajassa ja kehityksessä kiinni oleminen
Perinteiden kunnioittaminen

Palokuntanaistyön tavoitteet

Palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja asumisturvallisuudesta. SPEKin naistyön tavoitteena on luoda palokuntanaistyölle toimintaedellytyksiä ja tukea pelastusliittojen ja paikallisten naisosastojen toimintaa. Tavoitteena on mm. nostaa naisten koulutuksellista tasoa ja pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä.