Lappi

1.1.2017-31.12.2018 välisen ajan SPEK Lapin toiminta toteutetaan SPEK Pohjois-Suomen toimipisteestä. Katso SPEK Pohjois-Suomen yhteystiedot.  

SPEK LAPPI

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) alueyksikön Lapin toimipiste suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille. SPEK toimii Lapin pelastusliitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Lapin alueella Lapin pelastusliiton sääntöjen mukaisista tehtävistä.

SPEK Lapin tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK Lappi on aktiivinen turvallisuusviestijä.

SPEK Lapin ja Lapin pelastusliiton tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Lapin pelastuslaitos, vapaaehtoiset palokunnat ja palomiesyhdistykset. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.