Lappi

1.1.2017-31.12.2018 välisen ajan SPEK Lapin toiminta toteutetaan SPEK Pohjois-Suomen toimipisteestä. Linkki SPEK Pohjois-Suomen nettisivuille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) alueyksikön Pohjois-Suomen toimipiste suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille. SPEK toimii Lapin pelastusliitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Lapin alueella Lapin pelastusliiton sääntöjen mukaisista tehtävistä.

SPEK Pohjois-Suomen tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK Lappi on aktiivinen turvallisuusviestijä.

SPEK Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Lapin pelastuslaitos ja vapaaehtoiset palokunnat. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.